Aansprakelijkheid WVS

Hoewel aan alle pagina's van de website van de WVS de grootst mogelijke zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer correct. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. WVS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de website.

In het bijzonder vallen links naar derden buiten de controle van WVS, dat daarom voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. WVS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

WVS bezit het auteursrecht op de informatie die via de website van WVS wordt verstrekt. Dit geldt voor teksten, beeldmerken, logo's, tekeningen, schetsen en fotomateriaal. Het is derhalve niet toegestaan de informatie te verspreiden of te kopiƫren zonder schriftelijke toestemming van de WVS-groep. Het gebruik van het logo van WVS is alleen toegestaan na toestemming van WVS.
WVS hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website. Informatie over bezoeken aan www.wvs.nl wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit  om individuele personen te identificeren. De persoonlijke gegevens die u verstrekt om informatie te ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of de reactie en daarna vernietigd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Over WVS-groep
 

Over WVS-groep

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gericht ontwikkelen naar zo regulier mogelijk werk.