Personeel nodig?

De plus van detacheren via WVS-groep
 

De plus van detacheren via WVS-groep

WVS-groep staat met haar afdeling detacheringen voor:

• Gemotiveerde en betrouwbare werknemers.

• Geen bedrijfsrisico’s en extra begeleiding.

• Werkplekaanpassingen en coaching behoren tot ons dienstenpakket.

• Een zieke medewerker hoeft u niet door te betalen.

• U ontvangt loonkostensubsidies wanneer u een werknemer met een arbeidshandicap in dienst neemt.

• Eén vaste contactpersoon vanuit WVS-groep; de consulent staat voor u klaar om u te ondersteunen bij de salarisadministratie en subsidieaanvragen.

Individuele detachering

Uw bedrijf ontwikkelt zich. Bedrijfsvoering, processen, sales en natuurlijk uw personeel vragen om voortdurende vernieuwing. Flexibiliteit en snel inspelen op marktontwikkelingen zijn belangrijker dan ooit. De maatschappij én de overheid stellen daarnaast andere eisen en willen dat bedrijven iets terug doen voor de samenleving, naast winst maken. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is belangrijk en het profileert uw bedrijf. Onze individuele detachering van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt sluit hier perfect bij aan.

Waar?

WVS heeft ruim vierhonderd medewerkers gedetacheerd op de arbeidsmarkt. Met hun opleiding op LBO- en MBO-niveau zijn ze breed inzetbaar binnen productie, techniek, onderwijs, zorg, dienstverlening en logistiek. Met slechts enkele aanpassingen aan de werkplek of -methode vormen ze een absolute meerwaarde.

Hoe?

Een werknemer met een arbeidshandicap is in dienst van WVS-groep en wordt gedetacheerd bij uw bedrijf.

Flexibele contracten; Detachering geeft u de mogelijkheid om contracten flexibel in te vullen. U bepaalt, in overleg met de werknemer en WVS-groep, de duur van het contract, de werktijden en de aard van de werkzaamheden. Als het contract verlopen is besluit u wederom in overleg wat het vervolg wordt. 

Beperkte administratie; De gedetacheerde werknemer ontvangt zijn salaris van WVS en blijft daar in dienst. Er wordt gezorgd voor de nodige aanpassingen op de werkplek en de begeleiding van de medewerker. Uw administratie blijft daardoor beperkt. U betaalt een inleenvergoeding aan WVS-groep die gerelateerd is aan de werkzaamheden die een werknemer verricht. 

Begeleiding; De werknemer met een arbeidshandicap is formeel in dienst van WVS die dus eindverantwoordelijk blijft voor de werkgeverstaken. Er zijn regelmatig voortgangsgesprekken tussen u, een consulent en de werknemer. De dagelijkse leiding en toezicht liggen bij u als inlenende organisatie. Werk met WVS! U bewijst daarmee uw eigen onderneming een grote dienst. Tegelijkertijd gunt u mensen met een lichte arbeidshandicap een werkend leven en draagt zo bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Geinteresseerd?

Onze enthousiaste commerciele medewerkers staan voor u klaar!

Tel:0165-596555

E-mail:verkoop@wvs.nl

of vul het contactformulier in!

Detachering van WVS-groep
Klik hier voor alle video's
Meerwaarde geven aan uw bedrijf? Lees meer over individuele detachering!

Meerwaarde geven aan uw bedrijf? Lees meer over individuele detachering!

Uw bedrijf meerwaarde geven door inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Lees hier meer!

Zakelijke vraag?

Bel of mail WVS-groep!

0165-596555

verkoop@wvsgroep.nl